Giới thiệu / Giới thiệu

27/06/2017

Cuộc thi Olympic Tin học, Tiếng Anh không chuyên là sáng kiến của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Đại học Mở Hà Nội, nhằm động viên phong trào học tập Tin học và Tiếng Anh trong toàn Viện, hướng tới việc đảm bảo chuẩn đầu ra Tiếng Anh và Tin học cho sinh viên chính quy của Nhà trường. Các sinh viên đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi sẽ được cấp giấy chứng nhận, xét khen thưởng các cấp và là thành phần chính tham dự các cuộc thi khác ở các quy mô lớn hơn.         Được tổ chức từ năm 2011, Cuộc thi Olympic Tin học, Tiếng Anh không chuyên hàng năm thu hút hàng nghìn bạn đoàn viên, sinh viên tham gia vòng sơ loại, qua đó tuyển chọn những thí sinh xuất sắc nhất tham gia vòng loại và vòng chung kết cấp Viện. Qua các năm tổ chức, Ban Tổ chức đã trao nhiều giải thưởng với giá trị hơn 80 triệu đồng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong Cuộc thi.         Các đơn vị đăng cai Cuộc thi Olympic Tin học, Tiếng Anh không chuyên: · Năm 2011: Khoa Công nghệ Thông tin · Năm 2012: Khoa Tiếng Anh · Năm 2013: Khoa Du lịch · Năm 2015: Khoa Luật · Năm 2016: Khoa Tài chính Ngân hàng
841019